Sıkça Sorulan Sorular

DEZENFEKSİYON NEDİR?
Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen (hastalığa neden olan her türlü organizma) mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların öldürülmesidir.
DEZENFEKSİYON KABİNLERİ-MAKİNELERİ NE İŞE YARAR?
Sağlık-gıda-tarım-hayvancılık gibi birçok farklı sektörde ihtiyaç duyulan dezenfeksiyonu sağlamak amacı ile farklı çalışma prensiplerine sahip çeşitli dezenfeksiyon ekipmanları kullanılmaktadır. Bu ekipman ve makinalar; dezenfektan maddenin, ulv-püskürtme-dökme-sisleme gibi yöntemlerle dezenfeksiyonu amaçlanan yüzey ya da hacime uygulanmasını kolaylaştırır. Makine ve ekipmanlar sadece işlem kolaylığı sağlar, dezenfeksiyonu sağlayan ise kullanılan dezenfektandır.
DEZENFEKSİYON KABİNİ UYGULAMALARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Dezenfeksiyon kabinleri; sınırları belirli bir alandan giriş ya da çıkış yapacak olan insanların el, ayak ve kıyafetleri aracılığı ile taşıyabileceği patojen mikroorganizmaları yok edebilmek için kullanılmaktadır. Belirli bir basınç altında, nozullar aracılığı ile antiseptik dezenfektan, kabin içerisindeki kişiye sisleme yöntemiyle uygulanır. Sisleme süresi ve uygulanacak dozaj; antiseptik dezenfektanın etkileme derecesine göre belirlenmelidir. Doğru bir uygulamada dikkat edilmesi gereken en öncelikli konu dezenfektan seçimidir. Sonrasında ise uygulama yerine ve kabin özelliklerine dikkat edilmelidir. Patojen mikroorganizmaların bulaşını engellemek için, ortam değişikliğinin gerçekleşeceği sınırlarda dezenfeksiyon kabinlerinin kullanılması daha doğru bir uygulamadır. Örneğin; bina ya da kontrolü sağlanmış alanların giriş-çıkış kapıları gibi. Böylece insanlar aracılığı ile bulaşın içerden-dışarıya veya dışarıdan-içeriye taşınması engellenmiş olur.
DEZENFEKSİYON KABİNİNDE HANGİ ÖZELLİKLER ARANMALIDIR?
İnsandan insana enfeksiyon en fazla temas yolu ile bulaşır. Bu nedenle dezenfeksiyon kabinlerinde arayacağımız birinci şart el dezenfeksiyonunu sağlıyor olmasıdır. Böylece bulaş riskini büyük oranda azaltmış oluruz. İkinci önemli detay ise; mutlaka kabin içerisinde ayak dezenfeksiyonunu sağlayan hijyen paspasının bulunmasıdır. Üçüncü önemli detay ise; kıyafetlerimiz aracılığıyla taşıyabileceğimiz mikroorganizmaları yok edebilmek için tüm vücudumuza dezenfektanı uygulayabilecek yeterli sayıda nozulların olmasıdır. Nozulların sisleme açısı ve debisi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca: Dezenfektan maddeyi doğru zaman ve dozajda uygulayabilecek donanıma sahip olmalı ve değişen şartlara göre kumanda edilebilir olmalıdır. Pas-kir-leke tutmayan malzemelerden imal edilmiş olması gerekmektedir. İş güvenliği mevzuatı gereğince kaza ve güvenlik riskleri dikkate alınarak üretilmiş olmalıdır. Gerekli talimat ve ikaz levhalarına sahip olmalıdır.
DEZENFEKTAN NEDİR?
Patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulmasını sağlayan kimyasal maddelere dezenfektan denir. Mikroorganizmaları etkileme derecelerine, etki mekanizmalarına ve kimyasal yapılarına göre birçok farklı içeriğe sahip dezenfektan madde mevcuttur. Bu nedenle kullanım şekli ve amacına yönelik doğru dezenfektan seçimi büyük önem arz etmektedir. Özellikle insan sağlığı için mutlaka antiseptik ürünler tercih edilmelidir. Genel bir tanımlama ile antiseptikler canlı dokular üzerine; dezenfektanlar ise cansız dokular üzerine uygulanır.
DEZENFEKSİYON KABİNİNDE NASIL BİR DEZENFEKTAN KULLANILMALI?
Dezenfeksiyon kabinleri uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kullanılması gereken dezenfektanı doğru seçmektir. Yanlış seçim yapılması durumunda çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyetler verilebilir. Bu nedenle kullanılacak ürünlerde mutlaka aşağıdaki şartlar aranmalı ve ürünün bu belgelere sahip olup olmadığı sorgulanmalıdır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUN’CA VERLMİŞ BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİNE SAHİP, DERMATOLOJİK UYGUNLUK-İRRİTASYON TEST RAPORU-MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE BELGELERİ VE ETKİNLİK RAPORLARI BULUNAN ANTİSEPTİK DEZENFEKTANLAR KULLANILMALIDIR.
Call Now ButtonHEMEN SİPARİŞ VER